Thống kê chém gió

Bảng xếp hạng dù lượn dựa trên thành tích các chuyến bay trên XContest.org. Mục tiêu của bảng xếp hạng này nhằm tạo chủ đề tám chuyện vui vẻ trong những ngày móm bay.

Bạn có thể xem bảng tổng hợp này để tạo động lực cho các chuyến bay sắp tới

Top 10 phi công bay tích cực trong tuần từ 01-08 đến 08-08

Hạng Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian
1 LAM KASAI (LAMKASAI) NOVA Ion 6 B 3.78 2.69 00:24
2 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) U-TURN Emotion A 3.3 3.3 00:51

10 chuyến bay mới nhất

STT Phi công Loại dù Class Điểm Km Thời gian Trung bình Kiểu bay Tại Vào lúc
1 LAM KASAI (LAMKASAI) NOVA Ion 6 B 3.78 2.7 00:24 7.39 km/h ? 2020-08-07 13:08:38
2 Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) U-TURN Emotion A 3.3 3.3 00:51 3.85 km/h ? 2020-08-07 12:52:12
3 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) NOVA Mentor 6 Light B 6.49 6.49 00:26 18.42 km/h Vien Nam 2020-07-31 13:53:29
4 Do Hung (HungDO) AXIS Vega 5 C 5.39 5.39 00:40 8.83 km/h Vien Nam 2020-07-31 13:44:33
5 The Anh Nguyen (Anh.VN) ADVANCE Alpha 5 A 6.43 6.43 00:34 11.8 km/h Vien Nam 2020-07-31 13:30:17
6 Hai Anh Ly (Haily) NOVA Prion A 6.18 6.18 01:15 5.17 km/h Vien Nam 2020-07-31 13:25:48
7 Trần Minh Tuấn (ananasmoc) UP Ascent 4 A 6.89 6.89 01:08 6.27 km/h Vien Nam 2020-07-31 13:18:23
8 Dang Van My (Dangvm) U-TURN Blacklight B 8.48 8.48 01:05 9.14 km/h Vien Nam 2020-07-31 13:04:24
9 Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) NOVA Mentor 6 Light B 3.85 3.85 00:09 27.93 km/h Doi Bu 2020-07-30 15:14:38
10 Hai Anh Ly (Haily) NOVA Prion A 4.48 4.48 00:14 18.74 km/h Doi Bu 2020-07-30 14:58:19