Hack full tần số cho bộ đàm Xiaomi Walkie Gen 2

Bộ đàm Xiaomi Walkie Gen 2 mặc định chỉ cho phép sử dụng một số tần số nhất định. Để sử dụng đầy đủ dải tần số từ 130 đến 520 MHz thì chúng ta phải cài đặt app hack full tần số trên điện thoại và cập nhật lại firmware hack cho bộ đàm.

Bước 1: Tải app MI Walkie Talkie2.9.34 plus đã hack về điện thoại Android của bạn. Cài đặt app.

Bước 2: Tạo thư mục “Mi-walkie-talkie.firmware” trên điện thoại – tại bộ nhớ trong của máy (phone internal memory)

Bước 3: tải file firmware hack shark_1.0.4-mod-nlt_hw2.bin và copy vào thư mục vừa tạo trên điện thoại.

Bước 4: mở app “MI Walkie Talkie2.9.34 plus”, kết nối bluetooth với bộ đàm. Tiến hành cập nhật firmware.

Bước 5: xóa thư mục “Mi-walkie-talkie.firmware” trên điện thoại.

Hoàn tất. Bây giờ bạn có thể dùng app “MI Walkie Talkie2.9.34 plus” để cài đặt tần số yêu thích của bạn cho bộ đàm.

Để khôi phục lại firmware ban đầu của bộ đàm, bạn tạo lại thư mục rỗng “Mi-walkie-talkie.firmware”. Mở lại app và app sẽ cập nhật lại firmware của hãng.

Nguồn: https://github.com/Mi-Walkie-Talkie-by-Darkhorse/Mi-Walkie-Talkie-Plus

Bài này đã được đăng trong Bài Viết. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *