Paragliding Car Share

Để việc chia sẻ xe cộ đi bay được dễ dàng, thuận tiện hơn, tôi làm cái app nhỏ giúp các phi công kết nối và chia sẻ xe đi bay dù.

Các bạn có thể truy cập vào đây để tham khảo: https://carshare.phuongnguyen.info/