Thống kê dù lượn Việt Nam

Tôi viết một trang web nhỏ tự động tổng hợp thông tin các chuyến bay dù lượn trên Xcontest.org, cập nhật hàng ngày. Các thông tin được sắp xếp, thống kê nhằm mục đích vui vẻ, tạo động lực tập luyện và đi bay cho các phi công.

Các bạn truy cập vào đây để xem thống kê nhé: https://pg.phuongnguyen.info

Chúc các bạn bay vui – bay an toàn!